Hexpen Business Center

Baş   Planın   Həlli

 

Biznes  mərkəzləri  layihəsini  şərti   olaraq  Mingəçevir  şəhərində   nəzərdə  tutmuşam . Ərazi  şəhərin  Heydər   Əliyev  prospektinə  perpen-dikulyardır.  Məqsəd  isə  Biznes  Mərkəzinin  şəhərin  əsas  prospektindən  möhtəşəm  və  dominant  tikili kimi görünə biləcəyidir. Hal- hazırda   bu ərazinin ətrafında  50-dən çox yerli ağaclar, bitkilər və  az  mərtəbəli  yaşayış binaları   yerləşir.  Baş planın həllini edərkən bu üstünlükləri nəzərə alaraq  Biznes  Mərkəzinin  ətraf  zonasında  kiçik  bir park  layihəsi hazırladım. Biznes  Mərkəzi  tikintisi  üçün   nəyə   görə   məhz   bu ərazini seçdim . Kür  çayı  sahilində  yerləşən  Mingəçevir  şəhəri  sahil boyu uzanaraq   böyüyür,   yəni uzununa . Zaman  keçdikcə şəhərin  uzununa   böyüməsi   bu ərazini   seçməyimə   əsas verdi . Biznes  Mərkəzi  şəhərin  mərkəzi  hissəsindən  3 km,  Kür çayından  isə 1.6 km  aralılıqda yerləşir Layihələndirmə   üçün   seçdiyim   ərazinin perspektivliyini   nəzərə   alıb   biznes   mərkəzi   layihəsinin  memarlıq   planlaşdırma   həllini məqsədəuyğun   hesab etdim  və  bu   baxımdan   21 mərtəbəli   Biznes  Mərkəzi  layihəsini  yerinə   yetirdim . Avtomobillərin   qısa  və uzun müddətli   saxlanması   üçün  Biznes  Mərkəzi  ərazisində  ayrıca olaraq   4 mərtəbəli  Böyük  Tam  Avtomatik  Avtopark  Sistemi  (Large Full Automatic Parking System ) salınmışdır . Layihələndirdiyim   ərazinin   landşaft   həllində çalışdım ki, ərazidə olan  ağaclara  zərər  verməyərək  bir neçə  dekorativ  ağac  və  gül kolları istifadə  edilsin. Yanğın   təhlükəsizliyi   normalarını   əsas götürərək biznes   mərkəzinə  3  tərəfdən   yanğın   maşınlarının    yanaşması   üçün   şərait   yaradılmışdır . Biznes  mərkəzini  əsas   yoldan   20  metr   aralı  yerləşdirmişəm.